Jan Pavel II.

Karol Jozef Wojtyla se narodil r. 1920 ve Wadowicích, v Krakově působil na Jagellonské univerzitě, a od roku 1942 postupně jako kněz, biskup, arcibiskup až do r. 1978, kdy byl zvolen papežem. Zemřel v r. 2005 a v r. 2014 byl svatořečen.

I přes dlouhé krakovské dějiny je Jan Pavel II. jednou z nejvýznamnějších osobností, které se s tímto městem pojí. Pokud se vydáváte na výlet po jeho stopách nebo jste přímo „církevní turisté“, nesmíte minout zejména následující místa.

Rodný dům a muzeum Svatého otce Jana Pavla II. ve Wadowicích

Wadowice leží 50 km od Krakova směrem k českým hranicím. Pojedete-li autem, je to na trase Těšín – Krakov, i když obvykle se jezdí po dálnici. Z Krakova do Wadowic jezdí turistické autobusy na půldenní výlet, v sezoně není problém si zájezd z Krakova koupit.

Prohlédnete si byt rodiny Wojtyłových a moderní expozici věnovanou Karolově dětství (říkali mu doma Lolek), pozdější církevní kariéře až k papežskému stolci a svatořečení. Dozvíte se mnohé dojemné detaily ze života rodiny a podrobnosti Karolovy duchovní a náboženské cesty.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II

  • ul. Kościelna 7, Wadowice

  • otevřeno denně od 9,00 h, v sezoně do 19,00 h, mimo sezonu do 16,00 h základní vstupné 20 PLN, v úterý vstup volný

Svatyně Jana Pavla II. v Krakově

Nově vybudované Centrum Jana Pavla II. “Nebojte se” netvoří jen kostel, je to také památník, muzeum a kulturní centrum, vzdělávací institut atd. Součástí stavby je i nejvyšší krakovská věž.

Kostel schraňuje světcovy ostatky, k nimž se přicházejí modlit především nemocní prosící o zázrak. K nevysvětlitelným uzdravením zde už prý došlo, církev o nich ovšem nevede záznamy, prosby trpících jsou anonymní. Funguje to zde tak, že napíšete svou prosbu na lístek. Kněží žádosti přečtou a za jejich splnění pak slouží mši.

V kapli Relikvií je pietně uložena ampule s krví světce v mramorovém oltáři a také tu je vystavena zkrvavená klerika, kterou měl Jan Pavel II. na sobě ve chvíli, kdy na něho v roce 1981 turecký občan spáchal atentát. Díky papežovu osobnímu asistentovi, kardinálu Dziwiszovi, získalo centrum i další předměty například papežský kříž, ornát a mitru, kříž ze soukromé kaple papeže, u kterého se modlil při své poslední křížové cestě z Kolosea v roce 2005 atp.

Od svého otevření je centrum hlavním stánkem během Světových dnů mládeže.

Sanktuarium św. Jana Pawła II, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

  • ul. Totus Tuus 32

  • Doprava: bus 104, 135, 224 nebo tram 8, 19, 22. Z Františkánské ulice (zastávka pod papežovým oknem) sem denně od 9,00 do 18,00 h každou celou hodinu jezdí tzv. Papabus. Obousměrná jízdenka stojí 10 PLN.

Jak už je uvedeno i v kapitole Staré město, ve Františkánské ulici je v Biskupském paláci vyznačeno okno, za nímž měl Jan Pavel II. pracovnu v časech před pontifikátem a naproti přes ulici je před kostelem instalovaná lavička, na níž prý sedával. Žádný z papežových příznivců se zde nezapomene vyfotografovat.