Hlavní náměstí (Rynek Główny)

Uprostřed Malopolska leží Krakov, uprostřed Krakova Staré město, uprostřed Starého města Hlavní náměstí (Rynek Główny) a uprostřed náměstí… Rynek byl založen spolu se starým městem na konci 13. století a tou dobou byl s rozměry 200 x 200 m největším náměstím v Evropě. Velkorysý prostor ale není prázdný. V jeho středu neorganicky stojí tři samostatné stavby – věž staré radnice (wieza Ratuszowa), Sukiennice a kostelík sv. Vojtěcha (kosciol sw. Wojciecha).

Rynek Glowny

Hlavní náměstí / Rynek Główny

Radniční věž

Radniční věž (wieza Ratuszowa) mívala souseda – budovu radnice, ta však byla stržena roku 1820. Solitérní, 70 m vysoká věž z roku 1300 je přístupná, velmi doporučuji zdolat 110 schodů a rozhlédnout se shora. Věž je gotická a úzké schodiště je umístěné v síle zdi. Máte-li vztah ke „kamenným svědkům minulosti“, tak vás to tu bude bavit - schody nepravidelně vysoké, opracování úzkých portálů, klenby, výklenky oken, 14 unikátních kamenických značek. V prvním patře je hala s žebrovou klenbou s restaurovanými zbytky zlacených fresek. V posledním patře je vystaven historický hodinový stroj. Ve sklepě bývala mučírna. U paty věže je umístěna nápadně velká plastika duté hlavy, dílo absolventa krakovské Akademie výtvarných umění, Igora Mitoraje. Věž provozuje Historické muzeum.

  • Základní vstupné: 7PLN.

  • Otvírací doba: březen – říjen po – ne 10,30 – 18,00 h, listop. – únor po – ne 12,00 – 18,00 h

Radniční věž a plastika Igora Mitoraje

Radniční věž a plastika Igora Mitoraje

Kostel sv. Vojtěcha (kosciol sw. Wojciecha)

je malý kostelík umístěný na Rynku excentricky, na první pohled je patrné, že tu stál už před založením náměstí. Úroveň jeho vstupu je cca 2 m pod úrovní okolního terénu. Jde o jednu z nejstarších krakovských staveb, románské jádro pochází z 11. století.

(Pro zajímavost: Kostelík je zasvěcen svatému Vojtěchovi, ano tomu „našemu“ 2. biskupovi pražskému, který byl nucen jako poslední Slavníkovec roku 996 prchnout před přemyslovským vražděním. Azyl mu poskytl polský kníže Boleslav Chrabrý. Vojtěch byl zabit při evangelizaci pohanského Pruska, Boleslav Chrabrý ale ostatky od Prusů vykoupil a nechal je pohřbít v Hnězdně, poté Vojtěchův kult v Polsku nabýval na síle. Ostatky svatořečeného Vojtěcha si jako kořist z úspěšného válečného tažení r. 1039 přivezl do Prahy kníže Břetislav I., uložil je v kapli na Pražském hradě a pozdější katedrála je až do dnešních dob zasvěcena sv. Václavu, sv. Vítu a sv. Vojtěchu. Podle posledních antropologických výzkumů je skutečně lebka v Praze autentická, zatímco ostatky v Hnězdně a Cáchách jsou pozdější falza.)

Kostel na Hlavním náměstí si můžete prohlédnout, je v něm umístěna výstava věnovaná historii náměstí a kostela.

  • Základní vstupné: 2 PLN
  • Otvírací doba: v letní sezoně denně 10,00 – 18,00 h
Kostel svatého Vojtěcha

Kostel svatého Vojtěcha

Sukiennice

je budova tržnice, takový nejstarší krakovský obchoďák. Ve třináctém století šlo o dvě řady kamenných stánků s bránami na obou stranách, s léty byl trh obestavován a přibylo patro. Dnešní renesanční podoba je výsledkem rekonstrukce a přestavby z 19.století. V průchodu na východní straně visí nůž, starý symbol Magdeburského práva, kterým se řezaly uši zlodějům. V patře jsou výstavní prostory galerie výtvarných umění Národního muzea a přízemí stále slouží svému účelu – trhovci zde nabízejí suvenýry a také šperky ze stříbra a jantaru, typického polského artiklu. Je tu také restaurace a secesní kavárna.

  • Otevřeno je denně 9,00 – 17,00 h, v letní sezoně do 19,00 h

Podzemí (Podziemia Rynku)

V rohu Sukiennice je vstup do podzemí Hlavního náměstí (Podziemia Rynku). Podzemní plocha o výměře téměř 4000 m2 představuje turistům výsledky archeologického průzkumu z let 2005-10. Jsou zde vystaveny nálezy středověkých mincí, šperků, nádob, nástrojů, hroty tatarských zbraní, uvidíte fragmenty starých sklepů a dláždění dnes už dávno ztracených cest. Podzemí má opravdu působivou atmosféru. Část expozice je multimediální a část je přizpůsobena malým dětem, pro něž je tu herna a divadélko. Podzemí je pod správou Historického muzea.

  • Základní vstupné: 19 PLN (v úterky vstup volný)
  • Otvírací doba: listopad – březen: 10,00 – 20,00 h, květen – říjen: po 10,00 – 20,00 h, út 10,00 – 16,00 h, st – ne 10,00 – 22,00 h
Sukiennice

Sukiennice

Mariánský kostel

Další dominantou Rynku je Mariánský bazilikální kostel (Kosciol/Bazylika Mariacki). Byl vybudován v opozici wawelské katedrály a současnou podobu má už od 14. století. Nižší věž (Wieza nizsa – Dzwonnica) je vysoká 69 m a je v ní zavěšeno pět zvonů, nejstarší Polzygmunt byl ulit v r. 1438. Vypráví se legenda o siláku Stanislawu Ciolkovi, který jej prý vynesl na věž sám bez cizí pomoci. Vyšší věž (Wieza wyzsa – Hejnalica) sloužila odjakživa jako strážní věž a hlídač s polnicí z ní varoval Krakovany před požáry i nepřítelem. Melodie zvaná hejnal ohlašovala také otvírání a zavírání městských hradeb. Během tatarského obléhání byl jednou trubač zasažen do krku uprostřed skladby a na počest této události se dnes hraje tato melodie z ochozu věže nedokončená a to každou hodinu. Dříve se troubilo na čtyři světové strany na počest králi, měšťanům, hostům a kupcům. Hejnal je také znělkou polského rozhlasu. Jde zkrátka o tradici a jeden ze symbolů Krakova. Na věž se dá vylézt, nesmí vás však odradit 239 schodů.

Mariánský kostel má naprosto uhrančivý interiér zářící všemi barvami a působící jako muzeum řemesel a náboženské historie posledních 800 let. Korunou bazilikální výzdoby je unikátní dřevěný oltář, vysoký 13 m a 11 m široký s uzavíratelnými bočními křídly. Nesmrtelnost si jeho zhotovením zajistil na konci 15. století norimberský řezbář Wit Stwosz.

V bazilice se nesmí fotografovat, ale prohlédnout si ji můžete zde. Melodie, která zaznívá, je právě hejnal.

Za účelem modlitby je kostel možno navštívit zdarma. Část kostela s presbytářem a hlavním oltářem je pro turisty zpoplatněna, stejně tak vstup na věž.

  • Základní vstupné: 10 PLN
  • Otevírací doba: po so: 11,30 – 18,00 h (oltář se otvírá v 11.50 h), ne + svátky 14,00 – 18,00 h (oltář otevřen celý den).
Mariánský kostel

Mariánský kostel

Před Mariánským kostelem stojí socha Adama Mickiewicze, spisovatele, představitele polského romantismu v 19. století. Váže se k němu jedna taková pověra – studenti posledního ročníku středních škol ho musí obskákat po jedné noze, aby si pojistili maturitní úspěch. Nevím, ale raději nic nezanedbejte.

Pomník Adama Mickiewicze

Pomník Adama Mickiewicze

Po staletí se na Hlavním náměstí také koná květinový trh. I mimo sezonu zde vždy zastihnete alespoň některé květinářky, navazující na tradici. Domy na náměstí byly po staletí domovem nejbohatších středostavovských rodin. Odrazilo se to na jejich architektuře a velkorysé prostory jsou dnes mnohdy sídlem restaurací a klubů. Procházejte je, nahlížejte do dvorů, projděte i tu nejzapadlejší ulici. Užijte si Krakov.