Tipy na výlety

Naprostá většina turistů přijíždí do Krakova jen na víkend. Škoda. Za dva tři dny se dá poznat sotva Staré město, Wawel a Kaziměř. Ale v Krakově je ještě spousta muzeí, čtyřicítka městských parků, zoo, vodní park a v blízkosti také starý solný důl Velička (Wieliczka), památka UNESCO.

Za hezkého počasí korzují stovky lidí po březích Visly (Bulwary Wislane). Řeka je tu široká asi jako Vltava v Praze, teče v mělkých březích a celým Krakovem vede po obou stranách cyklostezka. Jsou tu široké a rozlehlé travnaté odpočinkové zóny. Existuje možnost užít si Krakov a jeho okolí i z lodi. Od dubna do září jezdí denně po Visle menší vyhlídkové lodě (Krakowski Tramwaj Wodny), nabízí se několik vyjížděk, např. Galeria Kazimierz – Salwator (10 PLN), Kazimierz – Tyniec (30 PLN). Jízdní řád najdete zde.

Parníky provozují i jiné společnosti, kotviště je pod Wawelem.

Oblíbený cíl je Týnec (Tyniec), výletní místo vzdálené cca 10 km od centra. Stojí zde benediktinský klášter založený r. 1044 Kazimírem I.

V širším centru je nespočet klášterů, jedním z nich je klášter Paulánů na Skalce (Klaasztor oo. Paulinów na Skalce). Místo působení a mučednické smrti polského patrona, sv. Stanislava. Jeho ostatky jsou uloženy v katedrále na Wawelu, ale vždy 1. neděli po svátku sv. Stanislava (8.5.) se tradičně vydává průvod s ostatky z Wawelu na Skalku za účasti nejvyšších církevních hodnostářů a v minulosti i králů. Uvnitř v kostele je uchováno břevno nasáklé Stanislavovou krví ve chvíli jeho smrti. Podle pověsti zemřel rukou krále na konci 11. století. Nad štítem budovy jsou kromě kříže připevněny i atributy biskupa - mitra a berla.

Staré časy v Kaziměři

Klášter Paulánů na Skalce

Máte-li čas, vydejte se do některého ze vzdálenějších parků. Krakov má členitý terén a různé přírodní zajímavosti, které zůstávají turistům utajeny. Jižně od centra se nachází kopec Krakuša (kopiec Krakusa), nápadná uměle navršená homole, která je podle legend místem věčného odpočinku knížete Kraka, zakladatele města.

V parku W. Bednarskiego

V parku W. Bednarskiego

Na západní straně města se rozkládá na cca 420 ha největší příměstský lesopark Kraví les (Las Wolski). Po 35 km cest tu jezdí cyklisté, jezdci na koních a v zimě běžkaři. Přírodní pozoruhodnost se nazývá Skalki Bielanskie. V jižní části lesa, stojí barokní stavba snad nejtajemnějšího krakovského kláštera Kamaldulských mnichů na Stříbrné hoře (klasztor Kamedulów na Srebrnej Górze). Mniši žijí velmi skromně, v poustevnách shromažďují lebky předků a dbají o to, aby se z klášterních zdí naprosto nic nedostalo na veřejnost, proto tolik tajemství. V Kravím lese je také 20ha zoologická zahrada s téměř 300 druhy zvířat, z těch exotických můžeme jmenovat lvy, slony, opice. Je tu i kontaktní koutek pro děti. Dostanete se sem autobusem 134 od hotelu Cracovia. Otevřeno je denně. Vstupné 18/10 PLN.

Dalším pozoruhodným místem je mohyla Tadeuše Kosciuszki (Kopiec Kosciuszki). Vrch byl zčásti navršen hlínou z bitevních polí a u jeho paty stojí pevnost. Doporučený přístup vede od zastávky tramvají č. 11, 2, 6 a pěšky ulicí sw. Bronislawy a alejí až k pevnosti. Kopec je přístupný denně od 9,00 h do setmění, je odsud panoramatický výhled a vstupné 10 PLN zahrnuje volnou prohlídku všech stálých i dočasných výstav a kaple bl. Bronislavy (Kaplica Bl. Bronislawy i Kolumbarium), viz web.

Přímo v centru města si můžete zakoupit výlet do atraktivních příměstských lokalit, z nichž největší šlágr je památka UNESCO – solné doly Velička (Kopalnia soli Wieliczka). Jde o monumentální solný důl s kilometry chodeb, podzemní kaplí, hotelem a restaurací. V dole se můžete oženit, vyléčit (jsou tu lázně) nebo přenocovat. Zakupte si vstupenku na nejobvyklejší trasu – Trasa turystyczna. Na 3 km překonáte 800 schodů (turistická obuv je téměř nutnost) a dostanete se do hloubky 135 m. Cestou potkáte podzemní jezera, projdete 20 komor a kapli (Kaplicę św. Kingi) a uvidíte nádherné, ze soli vytesané sochy. U jednoho z jezer se odehraje světelná show na hudbu F. Chopina. Na konci trasy vás na povrch vyveze výtah. Celý důl je skutečně impozantní, jedna z komor je vysoká 35 m. Komory mají svá jména a pojí se s nimi četné pověsti. Cesta dolem je přístupná i vozíčkářům, ale po předchozí domluvě. Ostatní návštěvníci musí počítat s tím, že stráví cca 3 h v teplotě kolem 14°C. V dole jsou toalety. Výklad průvodce je zajímavý, ale bohužel se neprovádí v češtině ani slovenštině. Otevřeno je denně, od dubna do října 7,30 – 19,30 h, od listopadu do března 8,00 – 17,00 h. Základní vstupné je 55 PLN. Lístky lze zakoupit i online na webu dolu Velička.